مقالات

آیا سونوگرافی سه بعدی جنین ضرر دارد

ضرر سونوگرافی

آیا سونوگرافی سه بعدی جنین ضرر دارد؟

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی با پیشرفته ترین دستگاههای سونوگرافی در بهترین مراکز سونوگرافی جنین و توسط رادیولوژیست با تجربه در مدت زمان اندک هیچگونه اثری بر روی جنین ندارد.

این نوع سونوگرافی مورد تایید بهترین مراکز سونوگرافی آمریکا و اتحادیه اروپا میباشد و به صورت روتین در بارداری جهت تشخیص لب شکری یا آنومالی های سطحی جنین و همچنین بررسی نقایص ستون فقرات که در بررسی سونوگرافی روتین کاملا به طور دقیق قابل بررسی نمیباشد انجام میگیرد.

صحبت هایی نظیر جوش آمدن مایع آمنیوتیک اصلا و ابدا صحت نداشته و ترمال اندکس (بررسی افزایش حرارت احتمالی) در دستگاه نشان داده میشود.

در صورت طول کشیدن سونوگرافی (بیش از ۲۰ دقیقه) سونوگرافی قطع میشود.

طبق تجربیات شخصی حداکثر زمان انجام سونوگرافی ۳-۲ دقیقه میباشد و طی این زمان هیچگونه آسیبی متصور نیست. جهت بهتر رویت شدن جنین و کاهش زمان بررسی توصیه میگردد مادران از چند روز قبل مایعات فراوان در طی روز استفاده نمایند.