سونوگرافی سه بعدی

این سونوگرافی در بهترین و دقیقترین مرکز سونوگرافی تهران با بالاترین کیفیت قابل انجام است.

بهترین سن سونوگرافی سه و چهار بعدی بین هیجده الی بیست و چهار هفته بارداری است.

سونوگرافی چهار بعدی

با استفاده از این تکنولوژی پیشرفته می توانید حرکات جنین را به صورت real time مشاهده کنید. در واقع در این سونوگرافی می توانید تمامی حرکات جنین را در لحظه مشاهده کنید. این سونوگرافی با پیشرفته ترین دستگاه ها کاملا بدون خطر میباشد و در کشورهای پیشرفته دنیا به صورت روتین انجام میشود. این سونوگرافی در بهترین مرکز سونوگرافی تهران با پیشرته ترین و دقیقترین دستگاه سونوگرافی با بالاترین کیفیت قابل انجام است.

بهترین سن سونوگرافی چهار بعدی بین هیجده الی بیست و چهار هفته بارداری است