مقالات

سونوگرافی آنومالی اسکن در بهترین سونوگرافی های تهران

 

سونوگرافی آنومالی اسکن در بهترین سونوگرافی تهران (سونوگرافی غربالگری مرحله دوم)، سونوگرافی بسیار دقیق از جنین و رحم مادر انجام میشود و رشد طبیعی جنین و محل قرارگیری جفت در رحم بررسی میشود. در آنومالی اسکن جنسیت جنین با دقت 100 درصد تعیین میشود.
اندام‌های مختلف جنین که در آنومالی اسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل موارد زیر است:
شکل و اندازه سر جنین: مشکلات شدید مغزی در این مرحله از بارداری قابل مشاهده است. سر جنین از لحاظ اندازه و شکل توسط متخصص سونوگرافی به طور دقیق و با حوصله فراوان بررسی می شود و هر نوع مورد غیرطبیعی گزارش داده خواهد شد.

صورت جنین: ناهنجاری‌های ناحیه صورت و شکاف لب در آنومالی اسکن قابل تشخیص است، اما Acheter cialis en ligne france

تشخیص شکاف کام داخل دهان جنین دشوار است و نیازمند بررسی با سونوگرافی سه بعدی یا چهار بعدی میباشد

ستون فقرات جنین: ستون فقرات در مقطع طولی و عرضی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمام استخوان‌ها در یک سطح قرار دارند و پوست بدن، ستون فقرات در پشت کمر را پوشش می‌دهد. بررسی ستون فقرات برای تشخیص ناهنجاری‌های نقص‌های مادرزادی لولۀ عصبی که نسبتاً شایع‌تر از موارد دیگر هستند ضروری است.

دیواره شکم جنین: متخصص سونوگرافی از وجود اندام‌های داخلی و احاطه شدن آنها توسط دیوارۀ شکم اطمینان می‌یابد. همچنین جفت، بند ناف و مایع آمنیوتیک بررسی می‌شود.

معده جنین: جنین مقداری از مایع آمنیوتیکی که توسط آن احاطه شده است را می‌خورد که در معدۀ او به شکل یک حباب سیاه رنگ دیده می‌شود. حضور مایع آمنیوتیک در معدۀ جنین می‌تواند نشانه باز بودن لولۀ گوارش او باشد.

قلب جنین: دو دهلیز در بالا و دو بطن در پایین در قلب جنین باید هم ‌اندازه باشد. دریچۀ قلب با هر ضربان قلب باز و بسته میشود. همچنین وریدهای اصلی و شریانها و ارتباطات و محل قرارگیری مناسب آنها بررسی خواهد شد. همچنین محور قلب جنین و کامل بودن دیواره بین بطنی بررسی میشود

سیستم اذراری جنین: وجود هر دو کلیه، شکل و اکو و سایز کلیه ها و جریان آزادانه ادرار به مثانه بررسی خواهد شد. وجود ادرار در مثانه نیز موید سلامت دستگاه ادراری جنین است.

اندامهای جنین: سلامت دست‌ها و پاها توسط متخصص سونوگرافی به طور دقیق و با دقت فراوان بررسی و تعداد انگشت‌های دست و پای جنین در صورت امکان شمرده می‌شود. زیرا تعداد کمتر یا بیشتر انگشتان می‌تواند نشان‌دهندۀ وجود ناهنجاری‌هایی در سایر اندام‌ها باشد.

رادیولوژیست در این سونوگرافی وضعیت و محل قرارگیری جفت را نیز بررسی خواهد کرد. جفت ممکن است بر روی دیواره جلوی رحم یا همان دیوارۀ قدامی یا دیوارۀ پشت رحم یا همان دیواه خلفی قرار داشته باشد.

اگر جفت در قسمت بالای رحم باشد، با عنوان وضعیت فوندال و اگر در قسمت پایین رحم و نزدیک دهانۀ رحم باشد با عنوان جفت low grade یا جفت مارژینال (جفت پایین قرار گرفته) توصیف خواهد شد.

تشخیص یک جفت سرراهی معمولاً قبل از هفتۀ ۲۰ بارداری بعید است، با این حال و درصورتی‌که جفت تحتانی باشد، مادر باید در سه ماهۀ سوم بارداری، سونوگرافی دیگری داشته باشد تا وضعیت جفت مجدداً کنترل شود؛ تا آن زمان معمولاً جفت از دهانۀ رحم فاصله گرفته است.

در این اسکن سه رگ خونی شامل دو شریان و یک ورید در بند ناف شمارش و بررسی خواهد شد.

همچنین ممکن است میزان مایع آمنیوتیک و حرکت آزادانه جنین بررسی شود. در طول آنومالی اسکن در بهترین سونوگرافی های تهران اعضای بدن جنین را نیز اندازه‌گیری می‌کنند تا از طبیعی بودن رشد او مطمئن شود.