سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری : دستگاه ادراری در هر دو جنس از دو کلیه، دو میزنای (حالب)، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است. اصولاً تمامی بخش‌های دستگاه ادراری با سونوگرافی قابل بررسی است، اما حالب‌های طبیعی معمولاً به جهت آنکه قطر بسیار کمی داشته و دو...

ادامه مطلب