جستجو

آمادگی های پیش از انجام سونوگرافی

آمادگی های پیش از انجام سونوگرافی:

آمادگی‌های پیش از انجام سونوگرافی پستان:
در سونوگرافی پستان باید همیشه زیر بغل‌ها را نیز بررسی نمود، لذا همیشه قبل از مراجعه سعی کنید تا دوش بگیرید و مراقب بهداشت، تعریق و بوی بد زیربغل و ضایعات قارچی این ناحیه باشید.

آگاهی داشته باشید که برای انجام سونوگرافی دقیق، پستان‌های بیمار باید برهنه و فاقد پوشش باشند.

لذا سعی کنید تا خجالت نکشیده و خونسردی خود را حفظ کنید زیرا اضطراب شما به پزشک‌تان نیز منتقل میشود و اجازه بررسی دقیق را نمیدد.

همیشه نتایج سونوگرافی‌ها و ماموگرافی‌های قبلی را همراه داشته باشید.

انجام سونوگرافی حدود ۲۰-۳۰ دقیقه زمان میبرد.

 

آمادگی های لازم برای انجام سونوگرافی از طریق شکم:

برای بررسی کیسه صفرا نیاز به ۶-۸ ساعت ناشتا بودن است.

قبل از انجام آزمایش ۴ تا ۶ لیوان مایعات بنوشید تا مثانه کاملا پر شود.

مثانه پر، ارگان هایی که پر از هوا هستند را مثل روده به جلو هل می دهد و این باعث می شود که تصویر سونوگرافی واضح تر شود.

 

آمادگی های لازم برای انجام سونوگرافی از طریق رکتوم:

یک ساعت قبل از انجام آن تنقیه انجام دهید.

اگر به لاتکس حساسیت دارید، به پزشک اطلاع دهید تا مبدل را قبل از استفاده در داخل پوشش فاقد لاتکس قرار دهد.

اگر آقایی نمونه برداری از پروستات انجام می دهد، باید چند روز قبل از انجام آزمایش آنتی بیوتیک مصرف کند.

 

آمادگی های لازم برای انجام سونوگرافی از طریق واژینال:

در صورت حساسیت داشتن به لاتکس به پزشک اطلاع دهید تا پروب را قبل از استفاده در داخل پوشش فاقد لاتکس قرار دهد.

ابتدا باید از طریق شکم ارزیابی صورت گیرد لذا ابتدا باید بررسی با مثانه پر انجام شود.

سپس سونوگرافی واژینال پس از تخلیه نمودن مثانه انجام میشود.

 

آمادگی‌های پیش از سونوگرافی بیضه‌ها:

سونوگرافی بیضه‌ها نیاز به آمادگی خاصی ندارد.

رعایت بهداشت محدوده دستگاه تناسلی خارجی لازم است.

هرچند اجباری در حذف موهای ناحیه زهار وجود ندارد و رعایت بهداشت منطقه کافی است ولی بهتر است که روز قبل از مراجعه اقدام به نظافت موهای این ناحیه نمایید.

معمولاً در حین بررسی سونوگرافی واریکوسل از بیمارخواسته می‌شود تا نفس عمیق کشیده و آن را در سینه حبس کند تا وریدهای بیضه برجسته‌تر شده و راحت‌تر تحت بررسی قرار گیرند.

بیضه‌ها و کیسه بیضه در حالت ایستاده نیز تحت بررسی قرار می‌گیرند.

 

آمادگی‌ پیش از انجام سونوگرافی کلیه ها و مجاری ادراری:

برای بررسی مثانه لازم است که مثانه پر باشد.

لذا آب کافی بنوشید و فرصت دهید تا احساس ادرار نماپید.

مثانه بیش از حد پر از دقت تشخیص میکاهد. سعی کنید مثانه به صورت متعادل پر باشد.

در حین سونوگرافی از شما خواسته میشود که به پهلوی راست و چپ بخوابید.

گاهی لازم است که مثانه در دو حالت پر و پس از تخلیه (مثلاً برای بررسی بزرگی پروستات) مورد سونوگرافی قرار گیرد.

وجود پانسمان و زخم پوستی در محل کلیه ‌ها از دقت سونوگرافی می کاهد.