جستجو

خدمات سونوگرافی

سونوگرافی بارداری (جفت و جنین، پایش رشد، تعیین جنسیت)
سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول (NT، NB)
سونوگرافی آنومالی اسکن (ناهنجاریهای جنینی)
سونوگرافی کالر داپلر جنین و کالر داپلر جفت
سونوگرافی پیشرفته تیروئید و نواحی لترال گردنی
سونوگرافی پیشرفته پستان و آگزیلاری
سونوگرافی شکم و لگن (کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه و پروستات و …)
سونوگرافی داپلر بیضه ها و اسکروتوم
سونوگرافی رحم و تخمدانها و بررسی مشکلات لگنی