خدمات مرکز

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری

سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری : دستگاه ادراری در هر دو جنس از دو کلیه، دو میزنای (حالب)، مثانه و پیشابراه تشکیل شده است.
اصولاً تمامی بخش‌های دستگاه ادراری با سونوگرافی قابل بررسی است، اما حالب‌های طبیعی معمولاً به جهت آنکه قطر بسیار کمی داشته و دو جدار آن روی هم خوابیده‌اند، در سونوگرافی دیده نمی‌شوند مگر اینکه تنگی یا سنگ یا پس زدن ادرار وجود داشته باشد.

سونوگرافی کاربردهای متعددی در بررسی دستگاه ادراری دارد که عبارتند از:

  1. بزرگ شدن کلیه‌ها به علت پس زدن ادرار ناشی از انسداد با سنگ یا دیگر توده‌ها
  2. بررسی سنگ داخل کلیوی یا سنگ در حالب ها
  3. بررسی شکل ظاهری و عملکرد کلیه ها
  4. بررسی تومورها، کیست‌ها و آبسه‌های کلیه
  5. بررسی اندازه کلیه
  6. ارزیابی پروستات و مثانه