خدمات مرکز

سونوگرافی لگن

سونوگرافی لگن

سونوگرافی لگن :

سونوگرافی لگن در خانم ها سونوگرافی لگنی به دلایل زیر انجام می شود:

  • بررسی بارداری احتمالی و سن جنین، علت درد های لگنی
  • بررسی خونریزی غیر طبیعی از واژن، بررسی عفونت لگنی
  • بررسی دستگاه داخل رحمی (IUD)، بررسی سایز و شکل رحم و ضخامت اندومتر
  • بررسی شکل و سایز تخمدان ها، بررسی طول دهانه رحم

سونوگرافی لگن برای بررسی فیبروئیدهای رحمی و بررسی مثانه و توده لگنی در آقایان به دلایل زیر انجام می شود:

  • بررسی غده پروستات و وزیکول سمینال
  • بررسی سرطان پروستات
  • بررسی مشکلات ادراری
  • بررسی مثانه و توده لگنی